Çin Takvimi


Çin Takvimi ile Doğmamış Bebeğinizin Cinsiyetini Belirlemek Artık Mümkün.Kız Bebek Mi? Erkek Bebek Mi? İstiyorsunuz??? Çin Takvimine Göre Hamile Kalın İstediğiniz Cinsiyetteki Bebişinize Kavuşun. Herşeyden Önce Buna İnanmalısınız !! İnanmak Eylemi Gerçekleştirmek (Bebeği Doğurmak) İçin Size Güç Verecektir. Tıbbi teknoloji gelişmeden önce, insanlar sağlık sorunlarını ve vücuttaki gelişmeleri kadim yöntemlere göre yorumluyorlardı. Gökyüzü ve yıldız haritası insanlar için her zaman eşsiz bir rehber olmuştur. Yıldızların ve gök cisimlerinin hareketleri, tarımdan mevsim tahminine kadar birçok konuda yardımcı olmuştur. Teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun, bu disipline dayanan yöntemlerin tamamen yabana atılmadığını da belirtmek gerekiyor. Bugün başta Çin ve Hindistan olmak üzere birçok yerde kullanılan bir yöntem ile bebeklerin cinsiyetini önceden hesaplamak belli olabiliyor. Çin Takvimi adı verilen bu yöntemin %90 oranında doğru çıkması, gökyüzünün insanlık için hâlâ eşsiz bir rehber olduğunı kanıtlar niteliktedir. Günümüzde genellikle eğlence amacıyla kullanılsa da, bu hesaplamalarla yapılan tahminlerin büyük ölçüde doğru çıktığını da belirtmek gerekir.

Çin Takvimi’nin Kökenleri Nereye Dayanır?

Her toplumun zaman ölçütleri farklı olmuştur. Örneğin bugün kullandığımız Miladi Takvim’in kökenleri Roma İmparatorluğu’na dayanır. Bundan önce Hicri ve Rumi gibi farklı milatlara sahip takvimler kullanmaktaydık. Takvimler temel olarak güneşin ya da ayın döngüsüne göre belirlenen zaman periyotlarından oluşur. Günler haftaları, haftalar ayları, aylar yılları oluşturur. Bu tür hesaplamaların her toplumda farklı olduğunu belirtmek gerekir. Çin’de de bugüne kadar birçok farklı takvim kullanılmıştır. Ülkede bugün miladi takvim kullanılsa da, eski takvim hâlâ halk arasında yaygındır. “Çin Yılbaşı” gibi günler bu takvime dayanır. Türk kökenli bir takvim olan 12 hayvanlı Türk takvimi, uzun yıllar Çin’de de kullanıldı. Çin takvimi olarak bilinen cinsiyet hesaplama cetvelinin kökeni temel olarak bu takvime dayanıyor. Çinlilerin kullandığı takvimde her ay ve yıl bir hayvan ile anılır. Annenin hangi yılda doğduğu ve bebeğin tohumlarının hangi ayda atıldığı bu yüzden oldukça önemlidir. Nitekim bebeğin cinsiyetinin belirlenmesinde astrolojik hareketlerin büyük etkisi vardır. Sonuç olarak, Çin Takvimi, Çin’de uzun süre kullanılmış olan 12 hayvanlı takvime ve astrolojiye dayanır. Bebeğin cinsiyetinin ne olacağı, annenin burcuna ve hamile kaldığı ayın burcuna göre tahmin edilir. Bu disiplinin yüzlerce yıl önce saray da dahil olmak üzere birçok yerde kullanıldığı ve okullarda öğretildiği bilinmektedir.

Çin Takvimi’nde Cinsiyet Tahmini Nasıl Yapılır?

Belirtildiği gibi, bu takvimdeki hesaplamalar bir cetvele dayanır. Bu cetveli oluşturan temel ögeler hamile kalınan ay ve annenin yaşıdır. Üst tarafta 12 ay ve yan tarafta yaş bulunur. Bu hesaplama 12 hayvanlı takvime göre yaratılmış olsa da, Miladi takvim ile de uyum sağlamakta ve bu takvim esasına göre yapılan hesaplamalar büyük ölçüde doğru çıkmaktadır. Çin Takvimi, 18 ile 45 arasındaki bir periyodu içerir. Sol tarafta 18’den 45’e kadar sayılar vardır. Üstte ise aylar bulunur. Yapılması gereken şey bu aralıkta annenin yaşını bulmaktır. Daha sonra üst taraftaki aylara bakılır ve annenin hamile kaldığı ay ile yaş kesiştirilerek bebeğin cinsiyeti bulunur. Örneğin, 22 yaşında bir annenin Nisan ayında hamile kalmış olduğu varsayılsın. Hamile kalınan dönem, ilk belirtilere göre hesaplanarak tespit edilir. Ay tespiti yapıldıktan sonra 22 ile Nisan’ın kesiştiği noktaya bakılır. Çin Takvimi’ne göre 22 yaşında ve Nisan ayında hamile kalmış olan bir anne adayının erkek çocuğu olacaktır. Bu hesaplamalar büyük ölçüde gerçeği yansıtmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, hesaplamaların baz alındığı ay hamilelik belirtilerinin görüldüğü ilk ay değildir. Hamileliğe dair ilk belirtiler 1-2 ay gibi bir süreçte görülür. Dolayısıyla bundan 2 ay önce hamile kalınmış demektir. Çin Takvimi’nde cinsiyet hesaplaması yapılırken hamile kalınan ay bulunmalı ve tahminler ona göre yapılmalıdır.


Çocuğun Cinsiyetini Çin Takvimi’ne Göre Belirlemek Mümkün Mü?

Bu cetvele göre, yaş ve hamile kalınan ay hesaplamalarına göre cinsiyet tahminetmek mümkündür. Ancak bu ciddi bir soru işaretini de beraberinde getiriyor. Örneğin Çin Takvimi’ne göre 27 yaşında bir kadın Ocak ayında hamile kalırsa kız çocuk sahibi olacaktır. Peki bunu özellikle belirlemek mümkün mü? Yani kız ya da erkek çocuk istendiğinde Çin Takvimi’nde belirlenen zamanlarda hamile kalınarak çocuğun istenilen cinsiyette olması sağlanabilir mi? Takvimdeki hesaplamaların büyük ölçüde doğru olduğunu kabul edince, bunu yapmak teorik olarak imkânsız değildir. Ancak birtakım sorunları da bulunmaktadır. Yalnızca Çin Takvimi’ne göre ayarlanan bir gebelik dönemi pek mümkün görünmemektedir. Her şeyden önce, gebelik dönemini tam anlamıyla belirlemek zordur. Yapılan araştırmalara göre her 100 kadından sadece 8’i ilk birliktelikte gebe kalabilmektedir. Dolayısıyla herhangi bir gün belirleyip o gün gebe kalarak cinsiyet belirlemenin gerçekçi bir yanı bulunmamaktadır. Örneğin kız çocuk isteniliyorsa, cinsel birliktelikleri sadece takvimde kız çocuk hesaplarına göre yapmak ciddi anlamda sağlıksız olacaktır. Bu bakımdan yalnızca takvime göre cinsiyet belirmeke için bir birliktelik programı yapılmamalıdır. Bunu yapmak cinsel düzeni ve sağlığı kötü etkileyebilir. Bunun yanında, Çin Takvimi her ne kadar çoğunluklu olarak doğru sonuçlar verse de, kesin bir yöntem değildir. Bu takvim, tıbbi teknolojinin gelişmediği çağlarda bulunmuştur. Ancak günümüzde başta ultrason olmak üzere çeşitli imkânlar varken kesin bir geçerliliği yoktur. Gebelik gibi bir dönemde öncelikle sağlık gözetilmeli ve modern sağlık yöntemlerine başvurulmalıdır. Çin takvimi ise ancak bir tahmin aracı olarak kullanılabilecek bir metottur. Bunu temel metot olarak kullanmanın çeşitli risklerinin bulunduğunu da belirtmek gerekir. Sonuç olarak, Çin Takvimi kadim bir cinsiyet belirleme yöntemidir. Yüzlerce yıllık kökeni olan bu metot hâlâ kullanılmaktadır. Ancak gebelik döneminde temel olarak dikkat edilecek yöntem de bu değildir. Sağlıklı bir çocuk sahibi olmak ve gebelik dönemini sorunsuz geçirmek için öncelikle modern tıp dikkate alınmalı, Çin Takvimi yalnızca bir tahmin yöntemi olarak görülmelidir.

Çin Takvimi ile Bebeğinizin Cinsiyetini Belirlemek Artık Mümkün. Kız Bebek Mi? Erkek Bebek Mi? İstiyorsunuz?
Çin Takvimine Göre Hamile Kalın Bebeğinizin Cinsiyetini Doğmadan Önce Siz Belirleyin.

Çin Takvimi

www.cintakvimi.xyz - Çin Takvimi Bebek Cinsiyeti Tahmin Ve Belirleme Sitesidir.   

Çin Takvimi